Titel Författare Kategori Typ Tid Lokal Nyckelord
Epitelial till Mesenkymal omvandling (EMT): En riskmodell för återfall vid DCIS Fredrik Wärnberg Bröst FFredag 10.33-10.42Live 6-7 DCIS, återfall, genprofil
Analys av 28 konsekutiva fall av allvarlig bullös hudsjukdom över en 7-årsperiod vid ett av Sveriges två nationella brännskadecentra; samt litteraturgenomgång Angelica Horna Strand Plastik FTorsdag 09.03-09.12High Live 4 hudavlossningssjukdomar, TEN (Toxisk epidermal nekrolys), SJS (Stevens-Johnson syndrom)
Laparoskopisk duodenal switch-lika säker som öppen kirurgi men halverad vårdtid David Edholm SFÖAK FTorsdag 16.25-16.35High Live 2 Duodenal switch
Ett multimarkörtest för återfallsrisk efter bröstbevarande kirurgi för duktal bröstcancer in situ (DCIS) Fredrik Wärnberg Bröst FFredag 10.42-10.51Live 6-7 DCIS, riskmodell, återfall, strålbehandling
SentiNot: ett sätt att undvika sentinel node biopsi (SNB) vid DCIS Andreas Karakatsanis Bröst FTorsdag 08.27-08.36Live 6-7 Sentinel node, DCIS, Sienna, SentiMag
20 års resultat efter laparoskopisk fundoplikation Erik Westin SFÖAK FTorsdag 15.45-15.54High Live 2 Livskvalitet, långtidsuppföljning, fundoplikation, GERD
Penile transplantation in female-to-male sex reassignment surgery: A cadaveric study. Erica Wesslén Plastik P Sex reassignment surgery, gender reassignment surgery, penile transplantation, phalloplasty
Icke-kirurgisk behandling av appendicit i Göteborg - en epidemiologisk utvärdering Roland Andersson Kolorektal FMåndag 16.25-16.35High Live 2 Appendicit, icke-kirurgisk behandling, epidemiologi
Neoadjuvant behandling vid esofaguscancer – Data från Nationella Registret för Esofagus och Ventrikelcancer Fredrik Klevebro SFÖAK FTorsdag 15.15-15.24High Live 2 Neoadjuvant behandling vid esofaguscancer
Automatisk videoanalys: Ett sätt att öka värdet och användandet av basal laparoskopisk färdighetsträning i BlackBox? Lars Enochsson SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Laparoscopic simulation, BlackBox, Video analysis
Submammar incision vid bröstbevarande kirurgi för bröstcancer Jenny Heiman Ullmark Bröst FFredag 10.24-10.33Live 6-7 Bröstcancer, bröstbevarande kirurgi, submammar incision
Långsiktiga resultat efter intraoperativ inläggning av Palmaz stentar för behandling av Typ Ia endoläckage. Mohammed Abdulrasak Kärl FFredag 08.00-08.12High Live 3 EVAR, Typ Ia endoläckage, Palmaz stent.
Objektiv utvärdering av temporal hollowing efter kranioplastik för metopikasynostos Madiha Bhatti Söfteland Plastik FTorsdag 16.00-16.05High Live 4 Metopic synostosis, craniofacial
Safety and efficacy of irreversible electroporation (IRE) for the treatment of liver tumors Petter Frühling SFÖAK POnsdag 15.51-15.54High Live 4 Irreversible electroporation, liver tumor, colorectal cancer, hepatocellular cancer
Preoperativ TN klassifikation vid koloncancer: en nationell populationsbaserad studie Annika Sjövall Kolorektal FTisdag 09.00-09.10High Live 2 Koloncancer, preoperativ stadieindelning, datortomografi
Patientens upplevelse av amputation vid benartärsjukdom Eva Torbjörnsson Kärl FFredag 08.24-08.36High Live 3 Benartärsjukdom, amputation, patientupplevelse, kvalitativ metod
Improved compliance to alert criteria put less strain on limited resources without increased undertriage in trauma Fredrik Linder Trauma FTisdag 15.15-15.27High Live 3 Trauma, triage
Divertikulitabscess (Hinchey I och II): långtidsresultat efter konservativ behandling Pamela Buchwald Kolorektal FMåndag 15.55-16.05High Live 2 diverticulitis Hinchey abscess CT
Handläggning av traumatisk transsektion av vena cava. Case report. Piotr Tracz Trauma FTisdag 16.15-16.27High Live 3 Trauma, Vena cava , Intraaortic balloon
Ärrbråck efter öppen leverresektion för kolorektala metastaser – incidens och riskfaktorer Jan Nilsson SFÖAK POnsdag 15.48-15.51High Live 4 cellgiftsbehandling, bevacizumab, datortomografi
Axillrecidiv och överlevnad efter negativ sentinel node-biopsi: 10-årsuppföljningen av den svenska multicenter-kohortstudien Jana De Boniface Bröst FTorsdag 08.18-08.27Live 6-7 bröstcancer, sentinel node-biopsi, axillrecidiv
Yt-mikrodialys som metod för att monitorera tunntarmsischemi Oscar Åkesson SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Mikrodialysis, Ischemi, Experimentell kirurgi
Andelen fettfri massa är bevarad efter gastric bypass och duodenal switch Martin Löfling Skogar SFÖAK POnsdag 15.39-15.42High Live 4 Kroppssammansättning, fettfrimassa, bariatrisk kirurgi, övervikt
Hur barn och ungdomar födda med esofagusatresi påverkas av operationsärr Michaela Dellenmark Blom Barn FOnsdag 10.35-11.05Live 6-7 Esofagusatresi, patientrapporterade utfallsmått, livskvalitet, ärr
Incidens av appendicit vid graviditet Elin Moltubak Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Appendicit, incidens, graviditet
Palliativ vård efter kurativt syftande kirurgi på grund av matstrupscancer? Marlene Malmström Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Esofaguscancer, Palliativ vård, behov,
18-fluorodeoxythymidin-PET/CT vid utvärdering av behandlingsrespons efter neoadjuvant kemoradioterapi vid esofaguscancer. Stefan Gabrielson SFÖAK POnsdag 15.15-15.18High Live 4 Esofaguscancer, neoadjuvant kemoradioterapi, PET/CT, 18-fluorodeoxythymidin
Förändringar i plasma-miRNA sker sent vid pankreascancer Oskar Franklin SFÖAK FFredag 10.35-10.44High Live 2 Pankreascancer, tumörmarkörer, mikro-RNA, miRNA
Värdet av CT buk vid misstanke på intern herniering efter gastric bypass Hassan Zaigham SFÖAK POnsdag 15.18-15.21High Live 4 buksmärta, datortomografi, gastric bypass, intern herniering
Påverkar typ av nät och omentplastik sårläkning efter Extralevatorisk abdominoperineal excision? Naseer Baloch Kolorektal FOnsdag 09.10-09.20High Live 4 : ELAPE, nätplastik, omentplastik
Förändrad handläggning av komplicerad gallstenssjuka vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och Falköping Erik Haraldsson SFÖAK FFredag 12.10-12.19High Live 2 Akut kolecystektomi,
Renal denervation attenuates NADPH oxidase-mediated oxidative stress and hypertension in rats with hydronephrosis. Ammar Al-Mashhadi Barn POnsdag 08.10-08.55Live 6-7 denervation, Nox2, renal sympathetic nerves, renin-angiotensin, salt-sensitivity
Prehospital tidsåtgång och utfall för svenska traumapatienter Jonathan Björnsson Trauma FTisdag 15.39-15.51High Live 3 trauma, prehospital tid, tid på skadeplats, prehospital kompetens
Levertillväxt efter re-resektion av metastaserad kolorektalcancer Valentinus Valdimarsson SFÖAK POnsdag 15.39-15.42High Live 4 kolorektalcancer, leverresektion, levervolym, levertillväxt
’Lever först’-strategi för synkrona kolorektala levermetastaser – hur många går igenom hela behandlingen Valentinus Valdimarsson SFÖAK POnsdag 15.36-15.39High Live 4 kolorektalcancer, leverresektion, synkrona levermetastaser, lever först, tarm först
Understanding excess skin in post bariatric patients-– objective measurements and subjective experiences Christina Biörserud Vårdvetenskap FTorsdag 11.15-11.30Live 4-5 obesity, bariatric surgery, excess skin, objective measurements
Patienters uppfattning om möjlighet att delta i beslutsprocessen i valet av operativ metod. En studie om svenska kvinnor som genomgått bröstbevarande kirurgi. Cecilia Dahlbäck Bröst FTorsdag 08.00-08.09Live 6-7 bröstcancer, bröstbevarande kirurgi, patientdelaktighet, patientinflytande
Urogenital dysfunktion tre år efter abdominoperineal rektumamputation Anna Ledebo Kolorektal FTisdag 13.00-13.10High Live 2 Abdominoperineal excision, rektumamputation, rektalcancer, urogential dysfunktion
Värderingar - viktigt för beslutsfattandet, både för deltagare och icke deltagare i kolorektalcancerscreening Kaisa Fritzell Kolorektal P kolorectalcancer, screening, delat beslutsfattande
Total parathyroidektomi och autotransplantation till subkutant abdominellt fett vid parathyroideahyperplasi och renal hyperparathyroidism Anahita Azhirnian Endokrin FTisdag 09.10-09.20High Live 4 Hyperparathyroidism Primary, Hyperparathyroidism Secondary, Parathyroidectomy, Autotransplantation
Prevention av fistel efter vänstersidig pankreasresektion Johanna Wennerblom SFÖAK FFredag 10.55-11.04High Live 2 Pankreasresektion, fistulering, vävnadsförstärkning
Sentinel node biopsi vid duktal bröstcancer in situ Samandar Habib Bröst FTorsdag 08.36-08.45Live 6-7 DCIS, sentinel node, preoperativ grovnålsbiopsi
Patientinformation och delaktighet avseende omedelbar bröstrekonstruktion – en nationell enkätstudie Axel Frisell Bröst FTorsdag 08.09-08.18Live 6-7 bröstcancer, omedelbar rekonstruktion, patientinformation
Isolerad hyperterm perfusion (ILP) som behandling för ovanliga tumörformer Valerio Belgrano Bröst P isolated limb perfusion
BREAST-Q™ BCT module – översättning till svenska Jenny Heiman Ullmark Bröst P BREAST-Q™, Bröstbevarande kirurgi, PROM
Leder STARR operation till förbättrad tarmfunktion hos patienter med rektala tömningsproblem? Med. Kand. Love Nordlund Kolorektal P STARR, ODS, Tarmfunktion
Postoperativ NSAID och anastomosläckage efter främre resektion Daniel Kverneng-Hultberg Kolorektal FOnsdag 08.00-08.10High Live 4 NSAID, läckage, rektalcancer
Sen mortalitet hos barn födda med kongenitalt diafragmabråck Carmen Mesas Burgos Barn FOnsdag 10.00-10.35Live 6-7 kongenitalt diafragmabråck, mortalitet, uppföljning
Ingen ökad risk för komplikationer vid förstagångsinsjuknande av akut okomplicerad divertikulit Kalle Andreasson Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 divertikulit, okomplicerad
Irreversibel electropration (IRE) - en ny metod för behandling av perivskulära tumörer i lever och pancreas Magnus Bergenfeldt SFÖAK POnsdag 15.15-15.18High Live 4 lever, pancreas, cancer, elektropration, ablation
Ireversibel elektroporation (IRE) av lokalt avancerad pancreascancer (LAPC). Systematisk översikt. Magnus Bergenfeldt SFÖAK POnsdag 15.18-15.21High Live 1 pancreas, cancer, ablation, elektropration
Minimalinvasiv teknik vid excision av pilonidalsinus – likvärdigt med större ingrepp? Ida Höglund Kolorektal P pilonidalsinus, minimalinvasiv teknik, lokalanestesi
Postoperativ mortalitet efter anastomosläckage vid främre resektion Petrus Boström Kolorektal FTisdag 13.20-13.30High Live 2 Mortalitet, rektalcancer, läckage
Favorable mid-term outcomes for fenestrated and branched endovascular aneurysm repair Jacob Budtz-Lilly Kärl FTorsdag 09.00-09.12High Live 3 thoraco-abdominal aneurysm, FEVAR, BEVAR, outcomes
Utredning av patienter med biokemiskt klar primär hyperparathyreoidism. Jacob Enell Endokrin FMåndag 16.25-16.34Live 6-7 primär hyperparathyreoidism, diagnostik
Postoperative complications and recurrence following incisional hernia repair 2002-2013 Ida Björklund SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Incisional hernia repair, Mesh repair, Sublay technique, Postoperative complications, Seroma
Luftbubblor frisätts vid deponering av torakalt stentgraft, en möjlig orsak till stroke vid TEVAR Kamuran Inci Kärl FTorsdag 09.12-09.24High Live 3 Emboli, luft, stroke, torakal, endograft
Är bedömningen av levermetastaser med riktad kontrastförstärktultraljud lever och kännedom av Datortomografi vid preoperativ utredning av kolorektal cancer tillförlitlig? Emma Öistämö Kolorektal P kolorektal cancer, levermetastaser, kontrastförstärkt ultraljud
Innebär operation i ljumsken under barndomen ökad risk för operation av förvärvat ljumskbråck i vuxen ålder? Arestis Sokratous SIKT FMåndag 11.35-11.44High Live 3 Ljumskbråck, processus vaginalis, hydrocele, kryptorchidism, inguinal kirurgi
Rekonstruktion vid hypospadi med Tubularized Incised Plate-metoden (TIP) Måns Cornefjord Plastik FTorsdag 15.36-15.45High Live 4 hypospadi, rekonstruktion, TIP
Studentsalar och peer-learning, framtidens perspektiv i handledning. Elin Jakobsson Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 handledningsmodell, peer learning, studentdagbok, studentsal.
Utveckling av nya diagnostiska och prognostiska biomarkörer vid pankreascancer genom proteinsekvensering av formalinfixerad, paraffininbäddad vävnad Daniel Ansari SFÖAK POnsdag 16.00-16.03High Live 4 Pankreascancer, biomarkörer, diagnostik, prognostik
IPMN – hur väl överensstämmer preoperativ radiologi med histopatologisk diagnos? Linus Aronsson SFÖAK POnsdag 15.57-16.00High Live 4 IPMN, radiologi, histopatologi
Fallbeskrivning primär hyperparathyroidism Anders Molin Endokrin FMåndag 16.35-16.45Live 6-7 Parathyroidism, calcium, kirurgi
Kan symptomen hos vuxna patienter opererade för esofagusatresi vara vägledande för fortsatt uppföljning? Vladimir Gatzinsky Barn FOnsdag 10.35-11.05Live 6-7 Esofagusatresi, uppföljning
En kombinerad analys av biomarkörer HER3, MMR och HLA-A¤02 för koloncancer, stadium II/III. Frida Lédel Kolorektal FTisdag 08.20-08.30High Live 2 HER3, MMR, HLA-A*02, koloncancer, prognos
Tidiga resultat efter LIFT (ligation of the intersphincteric fistula tract) vid anala fistlar Solveig Elmér Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Anal fistel, perianal fistel, LIFT, operation
Thesis presentation: Assessment of breast cancer reconstruction with DIEP flaps Stina Klasson Plastik FFredag 08.00-08.30High Live 4 breast reconstruction, DIEP flap
Livskvaliteten vid rektalcancer påverkas av patienternas känsla av sammanhang (KASAM) och upplevelsen av påträngande tankar. Dan Asplund Kolorektal P Rektalcancer. Livskvalitet. KASAM. Påträngande tankar.
Kan risk för recidiv och död efter kurativ operation för kolorektal cancer predikteras med hjälp av enkla laboratorieprover; hemoglobin, CRP och albumin? Monika Egenvall Kolorektal P colorectal cancer; anaemia; CRP; albumin; cancer recurrence; overall mortality
Appendixtumörer i Sverige 1970-2012 Joel Johansson Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Appendix Cancer Epidemiologi Carcinoid Adenocarcinom
Svenska nationella registret för cytoreduktiv kirurgi och HIPEC David Ljungman Kolorektal FTisdag 08.40-08.50High Live 2 Cytoreduktiv kirurgi, HIPEC, kvalitetsregister, överlevnadsanalys
EASY – Tidig nedläggning av temporär ileostomi efter rektumresektion vid cancer Jennifer Park Kolorektal FTisdag 14.10-14.20High Live 2 rektalcancer, resektion, temporär stomi
Patientens utbildningsnivå påverkar sannolikheten för kurativt syftande behandling vid esofaguscancer i Sverige Gustav Linder SFÖAK FTorsdag 15.25-15.34High Live 2 Esofaguscancer, Utbildningsnivå, Överlevnad
Behandling av Mykotiska Abdominella Aortaaneurysm (MAAA) i Sverige 1994-2014 Karl Sörelius Kärl FTorsdag 08.24-08.36High Live 3 Mykotisk, aneurysm, aorta, infekterad, kirurgi
Betydelsen av stentdesign för dislokationsrisken vid palliativ stentning av icke botbar esofagus och cardiacancer. Jan Persson SFÖAK FFredag 09.20-09.29High Live 2 Esofagus cancer, Palliativ behandling, Stent, Dysfagi, Prospektivt randomiserad studie
Postopertivt förmaksflimmer efter esofagektomi och pulmektomi Rasmus Hermansson SFÖAK POnsdag 15.30-15.33High Live 4 Postoperative atrial fibrillation (POAF), esofagektomi, pulmektomi, thoraxkirurgi, cox regression
Okomplicerad divertikulit - behövs antibiotika? Hanna Kullstad Kolorektal P divertikulit antibiotika
Läkemedelshantering. Faktorer som påverkar iordningställande och administrering av läkemedel inom sluten vård Adina Noghi Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Arbetsmiljö, avbrott, ordination, läkemedel, hantering
Inga nackdelar med att låta patienterna själva bestämma över sitt perorala intag vid pankreatit och divertikulit Folke Hammarqvist Periop PTisdag 14.26-14.29Live 8 Pankreatit, divertikulit, nutrition
Svensk översättning och kulturanpassning av DECISION frågeformuläret Kerstin Stake-Nilsson Kolorektal P kulturanpassning, frågeformulär, cancerscreening
Högt BMI och stor fettmassa är associerat med högre CRP vid pankreatit Folke Hammarqvist Periop PTisdag 14.23-14.26Live 8 Akutkirurgi, pankreatit, inflammationssvar
Bröstcancerdöd efter primär DCIS: en fall-kontroll studie Charlotta Wadsten Bröst FFredag 10.15-10.24Live 6-7 DCIS, bröstcancerdöd
Sepsis hos spädbarn födda med gastrointestinala missbildningar: vilka barn drabbas och på vilket sätt? Axel Walldén Barn POnsdag 10.35-11.05Live 6-7 Sepsis, Gastrointestinal missbildning, neonatal, CVK,
Serum amylas kan vara värdefullt för att prognostisera komplikationer efter Whipples operation David An SFÖAK POnsdag 15.36-15.39High Live 4 Pankreas, amylas, POPF
Intramuskulärt D-vitamin efter Duodenal switch är effektivt, enkelt och billigt. Hella Hultin SFÖAK FTorsdag 16.36-16.45High Live 2 Duodenal switch, D-vitaminbrist, injektionsbehandling
Kan identifering av komplikationer med hjälp av dokumenterad Fast track program i det perioperativa förloppet påverka vårdtiden? Ingvar Halldestam SFÖAK POnsdag 15.27-15.30High Live 4 Vårdtid, Fast track, komplikation
Artärresektion i samband med pankreatektomi för lokalt avancerad adenokarcinom i pankreasgången är möjlig och bättre än palliativ cytostatikabehandling Zeeshan Ateeb SFÖAK POnsdag 15.30-15.33High Live 4 pankreas, resektion, artär, palliativ, cytostatika
Endoskopisk stentinläggning eller stomiuppläggning som ”bridge to surgery” vid akut, malign kolonobstruktion. En jämförelse av onkologiska långtidsresultat Johannes Asplund Kolorektal FOnsdag 09.00-09.10High Live 4 Stent, SEMS, kolonobstruktion, bridge to surgery
Human, in vivo kondrogenes med 3D-bioprintad kondrocytfylld hydrogel Matteo Amoroso Plastik FTorsdag 16.10-16.18High Live 4 3D-bioprintade strukturer, in vivo kondrogenes, humana kondrocyter
The first Nurse Practitioners in surgical care in Sweden – a sharing of experience after two years Karolina Härle Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Nurse Practitioner, advanced practice nurse, new role, health care system
Genexpressionen av CD163 i tumörstromat har ett prognostiskt värde vid kolorektal cancer i stadium II Elinor Bexe Lindskog Kolorektal FTisdag 08.10-08.20High Live 2 Kolorektal cancer, Prognos, Tumörassocierade makrofager, CD163
Sentinel node biopsi före neoadjuvant behandling av bröstcancer-delstudie I Linda Zetterlund Bröst FTorsdag 09.01-09.10Live 6-7 sentinel node biopsi, neoadjuvant behandling, bröstcancer, identifieringsgrad, falskt negativ kvot
Varför får inte alla patienter adjuvant kemoterapi efter operation för kolorektala levermetastaser? Peter Strandberg Holka SFÖAK POnsdag 15.42-15.45High Live 4 Leverkirurgi, Kolorektala levermetastaser, Adjuvant kemoterapi, Överlevnad
Riskfaktorer för incidentell gallblåsecancer hos patienter som genomgår kolecystektomi för benign gallblåsesjukdom – analys av GallRiks data Carolina Muszynska SFÖAK FFredag 13.00-13.09High Live 2 gallblåsecancer, incidentell, riskfaktorer
Kirurgisk behandling hos barn med unilateral medfödd hydronefros kan sänka blodtrycket. Ammar Al-Mashhadi Barn FOnsdag 08.55-09.30Live 6-7 hydronefros, hypertoni, pelvo-ureter junktion obstruktion, pyeloplastik, njurfunktion
Ovanliga cancerfall i gallblåsan efter operation pga gallstensrelaterade besvär– analys av GallRiks data Carolina Muszynska SFÖAK POnsdag 15.27-15.30High Live 4 gallblåsa, primärtumör, metastasering, tumöröverväxt
Prediktiva faktorer för histologisk respons vid neoadjuvant behandling av cancer i esofagus eller gastroesofeagala övergången K. Nilsson SFÖAK POnsdag 15.18-15.21High Live 4 esofaguscancer, neoadjuvant behandling, histologisk respons, prediktiva faktorer
Överlevnad och prognostiska faktorer efter pancreaticoduodenectomi för distalt kolangiocarcinom Johannes Byrling SFÖAK POnsdag 15.54-15.57High Live 4 distalt kolangiocarcionom, riskfaktorer, överlevnad, lymfkörtelratio
Värdet av preoperativt scintigram för sentinel node biopsi. Utfallet av olika detektionsmetoder. Data från Svenska Bröstcancer Regi Eva VikhePatil Bröst P Bröstcancer Sentinel node Scintigram
D-vitaminSNPar och bröstcancerrisk Linnea Huss Bröst P D-vitamin, bröstcancer, nukleotidpolymorfism, MKC
Randomiserad studie jämförande operation med TEP mot Lichstenstein avseende kronisk smärta hos män med ensidigt primärt ljumskbråck Nihad Gutlic SIKT FMåndag 11.15-11.24High Live 3 Inguinal hernia, TEP, Lichtenstein, chronic pain, randomized
Fettransplantation vid bröstrekonstruktion-onkologiska aspekter Fredrik Brorson Plastik FTorsdag 08.36-08.45High Live 4 Fettransplantation, bröstrekonstruktion, onkologiska risker, evidens
Leder sent första barn till sämre överlevnad efter bröstcancer? Johanna Edvardsson Aurin Bröst P Bröstcancerrisk, ålder vid första barnets födelse, nulliparitet, överlevnad, reproduktiva faktorer
Påverkar amningslängd överlevnaden efter bröstcancer? Allan Gutlic Bröst P bröstcancer, överlevnad, amningstid,
Kan ålder vid menarche, menopaus eller reproduktiv tid påverka bröstcanceröverlevnad? Stina Olsson Bröst P bröstcanceröverlevnad, menarche, menopaus,
Hur påverkar p-piller överlevnaden efter bröstcancer? Emelie Nilsson Bröst P p-piller, bröstcancer, överlevnad
Lokala bäckenrecidiv av kolorektal cancer- Kirurgisk utmaning med ändrat scenario Henrik Iversen Kolorektal FTisdag 13.40-13.50High Live 2 local recurrence, colorectal cancer, surgery
Touch imprint cytologi av sentinel node vid invasiv bröstcancer. Erfarenhet av metoden på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2003-2008 Hafsteinn Pétursson Bröst P Breast cancer, Touch imprint cytology
Hälsorelaterad livskvalité, sexualitet och hormonstatus efter bariatrisk kirurgi. Rebecca Paul SFÖAK POnsdag 15.27-15.30High Live 4 Obesity, Women's Health, Endocrine, Infertility, Sex hormones
Ålderns betydelse för livskvalitet efter Gastric Bypass Peter Gerber SFÖAK FTorsdag 16.15-16.24High Live 2 Obesitas, gastric bypass, ålder, QoL
Preoperativ antibiotika sänker inte infektionsfrekvensen vid bröstcancerkirurgi Sara Landström Bröst P bröstcancer, postoperativ sårinfektion, antibiotikaprofylax
Singel-center erfarenhet av behandling för aortoiliakala aneurysm med grenade stentgrafter. Giuseppre Asciutto Kärl FTorsdag 08.12-08.24High Live 3 iliaka, aneurysm, grenad stentgraft,
Antal konkrement samt ASA klass påverkar möjlighet till stenfrihet under ERCP Dimitrios Katsarelias SFÖAK POnsdag 15.18-15.21High Live 4 ERCP, ASA,Gallsten
Prediktion av axillstatus baserad på artificiella neuronala nätverk Looket Dihge Bröst FTorsdag 08.52-09.01Live 6-7 axillmetastas, prediktion, artificiellt neuronnätverk
Quality of Life and Outcome after segmental mandibular resection and free fibula flap reconstruction – a pilot study Marcus Nyberg Plastik FTorsdag 15.45-15.51High Live 4 Mandibular Reconstruction, Free Flaps, Quality of Life, Osteoradionecrosis, Cancer
VRAM vid vaginalrekonstruktion efter utvidgad rektumamputation Fredrik Brorson Plastik FTorsdag 15.27-15.36High Live 4 Vaginal rekonstruktion, VRAM, analcancer, rektalcancer
Benigna stenoser i esofagus. Kan biodegradabel stent bli första valet för permanent behandling? Dimitrios Katsarelias SFÖAK POnsdag 15.36-15.39High Live 4 Esofagus, stent, benign stenos
Förhöjd nivå av inflammationsrelaterade proteiner hos non-responders 12 år efter gastric bypass Eduardo Sima SFÖAK POnsdag 15.45-15.48High Live 4 GBP, obesitas, inflammation, proteomik, lång tids uppföljning
Inflammatoriska parametrar och överlevnad vid cancer i bukspottskörteln, en retrospektiv fallkontrollstudie Åkerberg. D, Tingstedt B Daniel Åkerberg SFÖAK POnsdag 15.51-15.54High Live 4 Pankreascancer, inflammation, prognos
Laparoskopi versus laparotomi vid inre herniering efter laparoskopisk Roux-en-Y gastric bypass Christian Ringblom SFÖAK POnsdag 15.21-15.24High Live 4 inre herniering, inre bråck, slitshernia, gastric bypass
Ålderns betydelse för komplikationer vid Gastric Bypass Peter Gerber SFÖAK FTorsdag 16.15-16.24High Live 2 Obesitas, gastric bypass, ålder, komplikationer
I appendicitdiagnostik görs mer än dubbelt så många DT buk som antalet opererade. Niklas Thurfjell Kolorektal P Appendicit, Röntgen
Vävnadsatlas från 28 friska humana vävnader/celltyper med ny kvantitativ masspektrometri analys Emma Niméus Bröst P Biomarkörer, blod, masspektrometri
Hur viktigt är förekomst av ulceration och mitoser för selektion för sentinel node biopsi hos patienter med tunna melanom? En jämförelse mellan Sverige och Sydney, Australien. Karolin Isaksson Bröst FFredag 11.27-11.36Live 6-7 tunna melanom, ulceration, mitoser, sentinel node biopsi
Behovet av vård hos barn med Hirschsprungs sjukdom under det första postoperativa året Malena Rolandson Barn POnsdag 10.00-10.35Live 6-7 Hirschsprungs sjukdom, Vårdbehov, Barnkirurgi
Lågenergi Kontaktterapi – Papillonbehandling – för rektalcancer Joakim Folkesson Kolorektal P Kontaktterapi, Papillon, Strålbehandling, Organsparande, Rektalcancer
Circulating tumor cell detection in portal and peripheral blood from pancreatic cancer patients. Caroline Vilhav SFÖAK FFredag 10.25-10.34High Live 2 Circulating tumor cells, pancreatic cancer, flow cytometry, Isoflux, portal blood
Långtidsöverlevnad för patienter med neuroendokrina levermetastaser i en propensityscore-matchad studie Olov Norlen Endokrin FTisdag 11.15-11.30High Live 4 NET, Levermetastas, Kirurgi, Ablation
Är ALPPS indicerad för patienter med stora HCC? Bergthór Björnsson SFÖAK POnsdag 15.33-15.36High Live 4 HCC, ALPPS, leverkirurgi
Onkologiska resultat efter ALPPS för kolorektala levermetastaser Bergthór Björnsson SFÖAK FFredag 11.35-11.44High Live 2 ALPPS, leverkirurgi, kolorektala levermetastaser
Preoperativ Ga-DOTATOC-PET/CT på patienter med neuroendokrina tunntarmstumörer - Vår nya standard? Olov Norlen Endokrin FTisdag 11.30-11.45High Live 4 PET, datortomografi, NET, preoperativ staging
Optisk biopsi av levervävnad – utvärdering av ett nytt mätinstrument Jan Nilsson SFÖAK FFredag 11.05-11.14High Live 2 leverkirurgi, Diffus reflektansspektroskopi, steatos, cellgiftsskador
Gallblåsecancer i Sverige-radikal kirurgi med körtelutrymning ger god överlevnad Per Sandström SFÖAK FFredag 12.20-12.29High Live 2 Gallblåsecancer, kirurgi, överlevnad
Hälsorelaterad livskvalitet vid koloncancer i Västmanland: ASA 3-4, TNM och högt BMI riskfaktorer för sämre livskvalitet Catarina Tiselius Kolorektal P quality of life, colon cancer
Effekten av neoadjuvant cellgiftsbehandling inför leverkirurgi på muskelmassa hos patienter med kolorektala levermetastaser. Sam Eriksson SFÖAK POnsdag 15.30-15.33High Live 4 Kolorektala metastaser, sarkopeni, leverresektion, neoadjuvant cellgiftsbehandling
Prognostiskt instrument för överlevnad – baserat på Hudmelanom Registret. Christian Ingvar Bröst FFredag 11.36-11.45Live 6-7 melanoma, prognostic instrument, survival, populationbased
RISKFAKTORER FÖR UTVECKLING AV ANASTOMOSSTRIKTURER EFTER REKONSTRUKTION AV ESOFAGUSATRESI: PROFYLAKTISK BEHANDLING MED PROTONPUMPSHÄMMARE REDUCERAR INTE INCIDENSEN AV STRIKTURER. Felipe Donoso Barn FOnsdag 10.35-11.05Live 6-7 esofagusatresi, striktur, PPI
Kroppskonstitutionens inverkan på risk för komplikationer vid pankreatikoduodenektomi Eva Ekström SFÖAK POnsdag 15.33-15.36High Live 4 pankreatikoduodenektomi, övervikt, pankreasfistel, morbiditet
Hälsoekonomisk utvärdering av laparoskopisk lavage vs. öppen operation vid komplicerad divertikulit med purulent peritonit (Hinchey III) Jacob Gehrman Kolorektal FMåndag 15.45-15.55High Live 2 Laparoskopisk lavage, Hartmanns operation, hälsoekonomisk utvärdering, komplicerad divertikulit
Gastric bypass ökar inte risken för behandlingskrävande diabetesretinopati Åsa Morén SFÖAK POnsdag 15.36-15.39High Live 4 Gastric bypass, diabetesretinopati
Fertilitet och sexuell funktion hos män födda med hypospadi Lisa Örtqvist Barn FOnsdag 08.55-09.30Live 6-7 Hypospadi, sexuell funktion, fertilitet
Tidig reoperation påverkar inte den totala vårdtiden efter tumörkirurgi inom övre GI Marcus Permert Fraser SFÖAK POnsdag 15.24-15.27High Live 4 reoperation, vårdtid, övre GI
”Jag vill inte störa dem i deras jobb”: Upprepade intervjuer i vårdkedjan med patienter som sökt vård för akut buksmärta. En kvalitativ fallstudie Eva Jangland Vårdvetenskap FTisdag 16.30-16.45High Live 1 Acute abdominal pain;person centered care; fundamentals of care, qualitative case study
Utforskning av ISL1 som kandidat gen för utveckling av blåsextrofi Samara Arkani Barn POnsdag 08.10-08.55Live 6-7 Blåsextrofi, ISL1, DNA-sekvensning
Behövs ”single operator” peroral cholangiopancreatoskopi (SpyGlass™) i Norrbotten? Anna Eriksson SFÖAK POnsdag 15.21-15.24High Live 4 SpyGlass
Tidig rehabilitering efter perineal rekonstruktion med muskulokutan lambå. Anna Persson Kolorektal P ELAPE, lambå, funktion
Riskfaktorer för anastomosläckage efter ileorektal anastomos – en kohortstudie Ida Mattsson Kolorektal FMåndag 15.15-15.25High Live 2 Anastomosläckage, ileorektal anastomos, riskfaktorer
Arbetsförmåga och postoperativa komplikationer hos patienter över 70 år som genomgår HPB kirurgi Kristina Hasselgren SFÖAK POnsdag 15.42-15.45High Live 4 leverkirurgi, pankreaskirurgi, arbetsförmåga, patienter över 70 år
Hur påverkas ovarialfunktion och sexuell lust av strålbehandling för rektalcancer? – en prospektiv kohortstudie Josefin Segelman Kolorektal FTisdag 13.10-13.20High Live 2 Rektalcancer, preoperativ strålbehandling, ovarialfunktion, testosteron, sexuell funktion
Lokalisation, behandling och resultat av läckage efter gastric bypass Bjarni Vidarsson SFÖAK FTorsdag 16.05-16.14High Live 2 GBP, läckage, SOReg, Vårdtid, mortalitet
Livskvalité vid cytoreduktiv kirurgi med intraperitoneal cystatika eller systemisk cytostatika vid peritoneala kolorektala metastaser Peter Cashin Kolorektal FTisdag 08.30-08.40High Live 2 cytoreduktiv kirurgi, intraperitoneal cytostatika, peritoneal carcinomatos/metastaser, kolorektal ca
5-årsuppföljning av screeningupptäckta sub-aneurysm och bukaortaaneurysm hos 70 åriga kvinnor Patrik Söderberg Kärl FTorsdag 08.00-08.12High Live 3 AAA, Sub-aneurysm, Women, Screening
Effekter av Sleeve gastrektomi och Gastric bypass på tidig postoperativ glukoskontroll hos feta patienter med typ-2 diabetes Ville Wallenius SFÖAK POnsdag 15.15-15.18High Live 4 Fetma, diabetes, sleeve gastrektomi, gastric bypass, glykemisk kontroll
Incidentellt upptäckta tumörer kan bara delvis förklara ökningen av tyreoideacancer i Västra Götaland – en populationsbaserad studie Jakob Dahlberg Endokrin FMåndag 10.45-11.00Live 6-7 thyroid cancer incidence
Sleeve gastrektomi eller gastric bypass för behandling av patienter med diabetes. Ettårsresultat från en randomiserad multicenterstudie Ville Wallenius SFÖAK FTorsdag 15.55-16.04High Live 2 gastric bypass, sleeve gastrektomi, diabetes, remission
Recidiv efter ljumskbråcksoperation med PHS Jesper Magnusson SIKT FMåndag 11.25-11.34High Live 3 Ljumskbråck, Lichtenstein, Phs, Recidiv
UTVÄRDERING AV EN REVIDERAD VERSION AV WHO:S CHECKLISTA FÖR ATT FRÄMJA TEAMARBETE OCH PATIENTSÄKERHET PÅ OPERATIONSSALEN Sofia Erestam Periop PTisdag 14.20-14.23Live 8 Patientsäkerhet, operationssal, säkerhetsklimat, teamarbete, WHO checklista
Postoperativ pankreasfistel – påverkan på morbiditet, sjukvårdskostnader och effekt av centralisering Caroline Williamsson SFÖAK POnsdag 15.39-15.42High Live 4 pankreatikoduodenektomi, postoperativ pankreasfistel, sjukvårdskostnad, centralisering
Föräldrastress- Att vara förälder till ett barn med diafragmabråck Elin Öst Barn POnsdag 10.00-10.35Live 6-7 Diafragmabråck, långtidsuppföljning, överlevnad, föräldrastress
Överviktsbehandling: Aspire vs GBP Henrik Forssell SFÖAK POnsdag 15.30-15.33High Live 4 obesitas, behandling, Aspire, GBP
Gigantomasti-En fallpresentation Marcus Ehrström Plastik P Gigantomasti
Aspire eller GBP vid övervikt, en hälsoekonomisk analys Henrik Forssell SFÖAK POnsdag 15.33-15.36High Live 4 Övervikt, Hälsoekonomi, Aspire, GBP
Long-term effects of preoperative radiotherapy on testicular function, a prospective cohort study including rectal cancer patients John Tapper Kolorektal FTisdag 14.00-14.10High Live 2 Rectal Cancer, Preoperative Radiotherapy, Testosterone, Testicular Function
Förvärv av laparoskopiska färdigheter i LapSim med haptisk återkoppling och 3D-seende jämfört med konventionell 2D LapSim Kristine Hagelsteen Barn FOnsdag 10.00-10.35Live 6-7 haptik, kirurgisk utbildning, laparoskopi, simulator, 3D
Undertrycksbehandling på operationssår i ljumsken för att förhindra infektioner efter kärlkirurgi. En randomiserad kontrollerad studie. Julien Hasselmann Kärl FFredag 09.00-09.12High Live 3 Negative Pressure Wound Therapy, Vascular Surgery, Inguinal incisions, Surgical Site Infection
Implementering av Kolorektal Endoskopisk Submukosa Dissektion i Rutinsjukvården Carl-Fredrik Frimand Rönnow Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 koloskopi, terapi, polypektomi, submukös dissektion, cancer
Vävnadsaldosteronmätning och genetisk heterogenitet i aldosteron producerande adenom Tobias Åkerström Endokrin FTisdag 13.15-13.30High Live 4 Aldosteron, Aldosteron producerande adenom, DNA sekvensering
Open and close operationer av peritoneal carcinomatos- kan de förhindras genom förbättrad bedömning av preoperativ datortomografi? Hannes Wållgren Kolorektal P CRS- HIPEC, Peritoneal carcinos, Kolorektal cancer, Open and close
Postoperativt illamående efter cytoreduktiv kirurgi och Hypertermisk Intraperitoneal Kemoterapibehandling med fokus på omvårdnadsåtgärder och ökad vårdkvalitet Therese Andersson Kolorektal P kolorektal, CRS, HIPEC, omvårdnadsåtgärder, vårdkvalitet
Avancerad specialistsjuksköterska i det kirurgiska vårdlaget Susanne Kvarnström Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 teamarbete, etnografi, avancerad klinisk sjuksköterska
AAA kirurgi i Sverige 1994-2014 Fredrik Lilja Kärl FFredag 08.36-08.48High Live 3 AAA, trends, outcome, EVAR, octogenarian
PACAP6-38, en funktionell CART antagonist, reducerar förlust av fettmassa hos MCG-101 tumörbärande möss med inflammation och anorexi-kakexi Britt-Marie Iresjö SFÖAK POnsdag 15.42-15.45High Live 4 cancer, anorexi-kakexi, kroppsammansättning, CART, PACAP6-38
SF-36 shows increased Quality of Life following complete reduction of postmastectomy lymphedema with liposuction Mattias Hoffner Plastik FTorsdag 08.45-08.54High Live 4 lymphedema,liposuction,quality of life,SF-36
Evaluering av 22q11-regionen och de modifierande effekterna av LZTR1-genen för uppkomsten av human blåsexstrofi Agneta Nordenskjöld Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 Blåsexstrofi, genetik
Högre kostnad med avlastande stomi vid låg främre resektion? Långtids-uppföljning av en randomiserad multicenter studie. Hannah Floodeen Kolorektal FOnsdag 08.20-08.30High Live 4 rektal cancer, avlastande stomi, kostnader, resurser
Utvärdering av kapselendoskopi för utredning av kolonsjukdomar Ervin Toth Kolorektal P koloskopi, kapselendoskopi, polyper, cancer, IBD
Uppföljning efter Esofagektomi – Patienternas upplevelse av sjuksköterskeledd och konventionell uppföljning Annett Karlsson Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Esofagektomi, information, stöd, kontinuitet, återhämtning
Kan Sildenafil påverka lungfunktionen hos barn med diafragmabråck? Erik Axman Barn POnsdag 10.00-10.35Live 6-7 diafragmabråck, pulmonell hypertension, sildenafil
Jämförelse av strikturfrekvens efter 3 respektive 12 månaders behandling med protonpumpshämmare efter rekonstruktion av esofagusatresi Pernilla Stenström Barn FOnsdag 10.35-11.05Live 6-7 esofagusatresi, striktur, behandling
Långtidsuppföljning efter hemikolektomi på grund av Slow Transit Constipation. Konstantinos Tsimogiannis Kolorektal P Slow Transit Constipation, Kolonscintigrafi, Hemikolektomi
Nationell uppföljningsstudie av patienter 0-20 år födda med total colonaganglionos Pernilla Stenström Barn FOnsdag 10.00-10.35Live 6-7 Hirschsprungs sjukdom, total colonaganglionos, tarmsymptom
Minimal invasive behandling av pilonidalsinus sjukdom En interventionell kohort studie Kaveh Khodakaram Kolorektal FMåndag 16.15-16.25High Live 2 Pilonidalsinus. Pilonidal cysta. Excision. Recidiv. Minimalinvasiv
Vilken operationsvolym krävs för att utbilda laparoskopiska kolorektalkirurger ? Peter Matthiessen Kolorektal P laparoskopi, kolorektal cancer, resektionskirurgi, operationsvolym
Förlänger lokoregional resektiv kirurgi överlevnaden hos asymptomatiska patienter med tunntarms-NET (SI-NET) och levermetastaser? Kosmas Daskalakis Endokrin FTisdag 13.45-14.00High Live 4 Tunntarms-NET
Stent lika säkert som stomi vid malign kolonileus Tobias Axmarker Kolorektal FOnsdag 08.10-08.20High Live 4 Stent, Stomi, Bridge-to-surgery, Malign kolonileus, Svenska Kolorektal Cancer Registret
Inverkan av läkemedel och komorbiditet på behandlingskrävande blödningskomplikationer vid kolecystektomi Jonas Strömberg SIKT FMåndag 10.25-10.34High Live 3 cholecystectomy, laparoscopic cholecystectomy, preoperative, postoperative complications, bleeding
Laparoskopisk främre rektopexi – tidiga resultat Erik Lundin Kolorektal P Laparoscopic ventral rectopexy, Rectal prolapse, Obstructed defecation, Faecal incontinence.
Svår komplikation efter koloncancer operation försämrar långtidsöverlevnaden Örvar Arnarson Kolorektal FTisdag 09.10-09.20High Live 2 koloncancer, komplikation, överlevnad
Benmetabolism och biokemiska markörer hos patienter opererade för Graves´sjukdom Maria Annerbo Endokrin FMåndag 11.00-11.15Live 6-7 Graves sjukdom, total tyroidektomi, hypokalcemi, benomsättning, calcium sensing receptor
Organizational culture causing inadequate pain treatment? Abdominal pain across the acute care surgical chain – an ethnography. Therese Avallin Vårdvetenskap FTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Acute abdominal pain, pain treatment, surgical care, person-centered care, ethnography.
Behandling av symptomatisk gallstenssjukdom under graviditet Jonas Hedström SFÖAK POnsdag 15.15-15.18High Live 4 graviditet, gallsten, kolecystekomi, konservativ behandling
Respons och toxicitet vid re-perfusionsbehandling (re-ILP) av in-transit metastaser från malignt melanom Jessica Pettersson Bröst FFredag 11.18-11.27Live 6-7 melanoma, isolated limb perfusion
Morbiditet och mortalitet hos Whipple-opererade patienter över 80 år jämfört med nationella pankreasregistret Jenny Engdahl Severin SFÖAK POnsdag 15.45-15.48High Live 4 Pankreas, Whipple, äldre, morbiditet, mortalitet
Does neoadjuvant treatment improve survival for oesophageal and junctional cancer when a two-field thoraco-abdominal esophagectomy is performed? Jakob Jernberg SFÖAK POnsdag 15.21-15.24High Live 4 Esophageal cancer, Neoadjuvant treatment, registry study.
Gallstensintervention under graviditet - fokus på karakterisering av patientgruppen, orsak till intervention, samt komplikationer Jonas Hedström SFÖAK FFredag 13.10-13.19High Live 2 graviditet, gallsten, kolecystektomi, komplikationer
Magnetic Resonance Imaging shows increased content of epi- and subfascial fat and subfascial muscle tissue/water in arm and leg lymphedema Mattias Hoffner Plastik FTorsdag 08.54-09.03High Live 4 Magnetic Resonance Imaging, lymhedema,liposuction,fat
Akut gallstenspankreatit – fokus på recidivrisk och kostnader när gällande riktlinjer inte efterlevs Tim Ragnarsson SFÖAK POnsdag 15.51-15.54High Live 4 akut gallstenspankreatit, recidiv, kostnader
Predictive factors for positive sentinel node, study of 3979 patients with breast cancer Shabaz Majid Bröst FTorsdag 08.45-08.52Live 6-7 Breast cancer, predictive factors, sentinel node, metastasis.
Ultraljud vid appendicit - utvärdering av diagnostisk användbarhet och integration med klinisk information Fanny Löfvenberg Barn FOnsdag 10.00-10.35Live 6-7 appendicit, ultraljud, poängsystem
Breast Hypertrophy and outcome of Breast Reduction Surgery Richard Lewin Plastik FTorsdag 08.00-08.30High Live 4 breast reduction, complication, antibiotics, infection
Lokalrecidiv av rektalcancer och prediktiva faktorer för behandling med kurativ intention Karin Westberg Kolorektal FTisdag 13.30-13.40High Live 2 rektalcancer, lokalrecidiv, prognos, prediktiva faktorer, kurativ intention
Bowel Vaginoplasty: a systematic review Konstantinos Georgas Plastik FTorsdag 15.15-15.21High Live 4 vaginoplasty, intestinal, bowel, neovagina, vaginal
Funktionell MR efter penisplastik med radialis lambå med nervanastomos, vid Kvinna-till-Man könsdysfori Roberto Doria-Medina Plastik FTorsdag 15.21-15.27High Live 4 MRI, phalloplasty, female-to-male, radial flap, sensitivity
Evaluation of excess skin in Swedish adults 18 to 59 years of age Jonas Ockell Plastik FTorsdag 09.21-09.30High Live 4 Bariatric surgery, Body contouring surgery, Excess skin, Massive weight loss, Sahlgrenska excess ski
KOLOSTOMI AVLASTNING INFÖR NEOADJUVANT BEHANDLING OCH VID AKUT DEBUT AV VÄNSTERSIDIG KOLOREKTAL CANCER – BETYDELSE AV STOMITYP? Adiela Correa Marinez Kolorektal P Stomityp, Kolorektalcancer, kolostomi avlastning
Laparkoskopisk pankreatoduodenectomi (Whipple) med öppen rekonstruktion, ny metod i Sverige Bergthór Björnsson SFÖAK POnsdag 15.24-15.27High Live 4 Pankreas, Whipple, Laparoskopi, Minimal invasiv
Prognostisk betydelse av hyperkalcuri vid primär hyperparatyreoidism Inga-Lena Nilsson Endokrin FMåndag 16.15-16.24Live 6-7 primär hyperparathyreoidism hyperkalciuri skelettomsättning BMD
Postoperativ morbiditet vid kolektomi för ulcerös kolit Mathilda Lissel Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Ulcerative colitis; colectomy; morbidity
Laparoskopiskt lavage eller kolonresektion vid perforerad divertikulit? En metaanalys Eva Angenete Kolorektal FMåndag 15.35-15.45High Live 2 Diverticulitis; Hartmann's procedure; Morbidity
Långtidsuppföljning av Kontinent Ileostomi enligt Kock. Anton Risto Kolorektal FMåndag 15.25-15.35High Live 2 Kock reservoar, Kontinent ileostomi, Ulcerös kolit, rekonstruktion
Prospektiv randomiserad jämförelse av invaginations- och dukt-till-mukosa pankreatikojejunostomi efter pankreatikoduodenektomi i en patientkohort med hög risk för postoperativ pankreasläckage Christoph Ansorge SFÖAK FFredag 10.45-10.54High Live 2 pankreatikoduodenektomi, randomiserad klinisk studie, pankreasläckage
Ligaturnivå och funktionsstörningar efter främre resektion för rektalcancer Daniel Kverneng Hultberg Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Rektalcancer, främre resektion, funktionsbortfall, ligaturnivå, inkontinens
Postoperativa komplikationer till öppen och laparoskopisk appendektomi Karin Larsson SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall appendicit, appendektomi, postoperativa komplikationer
Outcomes after Velopharyngeal Flap Surgery - a Comparison Between Patient-Reported Outcomes and Speech and Language Pathologists’ Perceptual Assessments Mia Stiernman Plastik FTorsdag 16.27-16.36High Live 4 Speech, patient reported outcomes, perceptual assessment, velopharyngeal flap surgery
Kortisolproducerande binjurecancer - en ovanlig manifestation av Gardners syndrom. Tobias Åkerström Endokrin FTisdag 13.00-13.15High Live 4 Gardners syndrom, Cushing, Kortisol, PRKACA, TERT
Modified peritoneal flap hernioplasty för täckning av nät vid retromuskulär ärrbråcksplastik Patrik Petersson SIKT FMåndag 10.55-11.04High Live 3 Ärrbråck, modified peritoneal flap hernioplasty, sårkomplikationer, patienttillfredsställelse
Evaluation of digital 3D-imaging for facial anthropometry Katarina Düppe Plastik FTorsdag 15.51-16.00High Live 4 Stereo-photogrammetry, 3D-imaging, face
Isolerad extremitetsperfusion (ILP) eller infusion (ILI) vid in-transit metastaser av malignt melanom? Ilan Ben-Shabat Bröst FFredag 11.09-11.18Live 6-7 melanom, isolerad hyperterm perfusion
Cooperation in Europe in Treatment of Cleft Lip and Palate Mia Stiernman Plastik P Patient Reported Outcomes, Psychosocial Outcomes, Cooperation through Erasmus+ Strategic Partnership
Utfall efter distala pankreasresektioner i Sverige 2010-2015 Thomas Gasslander SFÖAK POnsdag 15.48-15.51High Live 4 Pankreascancer, kvalitetsregister, distal pankreasresektion
Direktrekonstruktion av partiell mastektomidefekt med lateral perforantlambå Tor Svensjö Plastik FTorsdag 08.30-08.36High Live 4 Bröstcancer, onkoplastik, perforantlambå
Sjunkande incidens av rupturerat bukaortaaneurysm före start av screening Stefan Acosta Kärl FFredag 08.48-09.00High Live 3 rAAA, incidens, screening
Perineal intersfinkterisk proktektomi i fällknivsläge vid kvarlämnad rektum efter kolektomi pga IBD Maziar Nikberg Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 intersphincteric perineal proctectomy, jackknife, IBD
Hög stomiförekomst och komplikationsdrabbade stominedläggningar efter främre resektion för rektalcancer Klas Holmgren Kolorektal FOnsdag 08.40-08.50High Live 4 Rectal cancer, anterior resection, defunctioning stoma, diverting stoma
Förekomsten av parastomala bråck ökade med längre stomiavstånd från medellinjen. Staffan Täckström Kolorektal FOnsdag 08.30-08.40High Live 4 Parastomal hernia, colostomy, prophylactic stoma mesh, computer tomography
Införande av robotassisterad kolorektalkirurgi på SU/Östra – korttidsresultat Erik Palmqvist Kolorektal P Robotassisterad kirurgi, Kolorektal cancer
Livskvalitet och ärrbråcksutveckling fem år efter öppen buk behandling med undertryck och nät-medierad traktion för bukväggsförslutning Ulf Petersson SIKT FMåndag 11.05-11.14High Live 3 Öppen buk, nät-medierad traktion, ärrbråck, bukväggsbesvär, livskvalitet
Somatisk kromosomal mosaicism som orsak till medfödda missbildningar, en fallbeskrivning. Agneta Nordenskjöld Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 Medfödd missbildning, genetik, kromosomer, mosaicism
Potentiellt undvikbara dödsfall och förbättringsområden inom traumavården på Trauma Centrum Karolinska Poya Ghorbani Trauma FTisdag 15.51-16.03High Live 3 Peer Review, Multidisciplinär granskning, Undvikbar död
Kirurgisk revision av enteroenteroanstomosen för att minska knick-bildning kan minska symptomen – En retrospektiv kohortstudie från Sahlgrenska Universitetssjukhuset Suzanne Hedberg SFÖAK POnsdag 15.24-15.27High Live 4 gastric bypass, revisionskirurgi, enteroenteroanastomos
Lymph node dissection: risk factors, complications and outcomes in 128 SN-positive melanoma patients Alexander Kamali Plastik FTorsdag 16.05-16.10High Live 4 Malignant melanoma, radical lymph node dissection, seroma, lymph oedema, complications
Ischemisk rektalstriktur distalt om anastomosen efter hög främre resektion Abdi-Fatah Hersi Kolorektal P hög främre resektion, distal rektalstriktur, ischemisk
Utbildningssatsning på laparoskopisk kolonkirurgi - erfarenheter och utfall Mattias Lepsenyi Kolorektal P Minimalinvasiv, Laparoskopisk, Kolorektalkirurgi, Koloncancer, Utbildning
Bukplastik efter massiv viktnedgång – 10 års erfarenhet Andrada Röme Plastik FTorsdag 09.12-09.21High Live 4 bariatrisk kirurgi, bukplastik, komplkationer
Modulering av DOG1-aktivitet påverkar migrations- och invasionsförmåga hos GIST-celler Robin Fröbom Endokrin FTisdag 14.15-14.30High Live 4 GIST, DOG1
Maternella och fetala riskfaktorer för blåsexstrofi - en nationell registerbaserad fall-kontroll studie Gisela Reinfeldt Engberg Barn FOnsdag 08.55-09.30Live 6-7 Blåsexstrofi; Epidemiologi; Prevalens, Riskfaktorer
SmartPill vid obesitas – trådlös motilitetskapsel för registrering av gastrointestinal motilitet och transit Khalid Elias SFÖAK POnsdag 15.48-15.51High Live 4 Obesity, smartpill, luminal PH
Hur följs de nya IAP/APA evidensbaserade riktlinjerna för diagnostik och behandling av akut pankreatit i Sverige? Pernilla Benjaminsson Nyberg SFÖAK POnsdag 15.48-15.51High Live 4 Akut pankreatit, riktlinjer, antibiotika, nutrition, SIRS
Förändrad behandlingsstrategi resulterade i vårdplatsbesparingar vid akut okomplicerad divertikulit: Populationsbaserad studie Daniel Isacson Kolorektal FMåndag 16.05-16.15High Live 2 divertikulit, vårdkostnad
Finit-element-analys och automatiska diametermätningar kan förutsäga framtida operationsindikation bättre än konventionell diametermätning hos patienter med små bukaortaaneurysm. Moritz Lindquist Liljeqvist Kärl FTorsdag 08.36-08.48High Live 3 Bukaortaaneurysm, Aorta, Datortomografi
ISO-005; An open-label, multiple-site, dose cohort, phase I/II study in patients with Stage IV CRC Helena Taflin Kolorektal P Colorectal Cancer, chemotherapy, Modufolin, phase I/II study, ISO-005
Patofysiologiskt förlopp hos biomarkörer vid akut pankreatit Hanna Sternby SFÖAK POnsdag 15.45-15.48High Live 4 Akut pankreatit, biomarkörer, patofysiologi, tidsförlopp
Hälsoekonomisk analys av Total ExtraPeritoneal (TEP) teknik jämfört med Lichtenstein i lokalbedövning för ljumskbråck – preliminära data från en randomiserad studie Linn Westin SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall TEP, Lichtenstein, hälsoekonomi
Perioperativ vätskebehandling i samband med kolorektal cancerkirurgi: Morbiditet och långtidsöverlevnad Daniel Asklid Periop FTisdag 14.10-14.20Live 8 ERAS, perioperativ vätskebehandling
Patienter med abdominellt aortaaneurysm bör rutinmässigt undersökas avseende förekomst av popliteaaneurysm Rebecka Hultgren Kärl FTorsdag 08.48-09.00High Live 3 Popliteaaneurysm, Abdominellt Aortaaneurysm, Screening
Livskvalitet efter gallgångsskada – en nationell fall-kontroll studie Jenny Rystedt SFÖAK FFredag 12.40-12.49High Live 2 QoL, Livskvalitet, SF-36, Gallgångsskada, Kolecystektomi
Postural and muscular work load during robotic-assisted urological laparoscopic surgery – a comparison of the console and assisting surgeon roles Magnus Kjellman SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Ergonomics, robotassisted surgery, minimal invasive surgery
Beskrivning av det nationella kvalitetsregistret för LKG behandling Magnus Becker Plastik FTorsdag 16.18-16.27High Live 4 LKG, kvalitetsregister, långtidsuppföljning
Hemostas vid partiell njurresektion - pilottest och utvärdering av ett självlåsande implantat Odd Viking Höglund SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall partiell nefrektomi, självlåsande implantat, hemostas, nefronsparande kirurgi
Ju förr desto bättre? – Vikten av optimal timing för kolecystektomi vid akut kolecystit. Data från GallRiks (2006 till 2014). My Blohm SIKT FMåndag 10.15-10.24High Live 3 Akut kolecystit. Kolecystektomi. Operationstiming. GallRiks. Per- och postoperativa komplikationer.
MicKey knapp i urinblåsan - en alternativ väg för blåstömning Monika Doroszkiewicz Barn FOnsdag 08.55-09.30Live 6-7 Blåsdysfunktion, blåstömning,
PREOPERATIV FYSISK AKTIVITET INFÖR OPERATION AV KOLOREKTAL CANCER – EN RANDOMISERAD KONTROLLERAD STUDIE Aron Onerup Kolorektal P Physical activity, preoperative period, postoperative recovery, colorectal cancer surgery
Riktad gendosarray identifierar kliniskt relevanta förändringar av antal genkopior hos patienter med malrotation Maria Pettersson Barn POnsdag 08.10-08.55Live 6-7 primär malrotation, deletion, duplikation
Gastrojejunal bypass kontra stent vid palliativ behandling av ventrikelcancer med gastric outlet obstruction Chih-Han Kung SFÖAK FTorsdag 15.35-15.44High Live 2 Ventrikelcancer, gastric outlet obstruction, NREV, palliativ behandling
Bilateral operation vid bröstcancer vid asymmetri, hypertrofi och/eller uttalad ptos för att underlätta tumörexcision och god kosmetik Tor Svensjö Bröst FFredag 11.00-11.09Live 6-7 Bröstcancer, onkoplastik, reduktionsplastik, mastopexi
Mer resurskrävande skador hos kvinnor än män drabbade av assymetrisk krigföring i nordvästra Pakistan Peter Andersson Trauma PTisdag 16.37-16.42High Live 3 Mer resurskrävande skador hos kvinnor än män drabbade av assymetrisk krigföring i nordvästra Pakista
Kirurgi för kolorektala levermetastaser i Sverige har en hög 5-årsöverlevnad Agneta Noren SFÖAK FFredag 11.25-11.34High Live 2 Leverkirurgi, kolorektala levermetastaser, överlevnad
Minimalinvasiv bukväggsrekonstruktion vid symtomatisk rektusdiastas Jael Tall SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Rektusdiastas, laparoskopisk bukväggskirurgi, IPOM
Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography (ERCP) procedures in the county council of Gävleborg 2010-12 Petter Frühling SFÖAK POnsdag 15.24-15.27High Live 4 ERCP, cannulation frequency, complication
Nätskrumpning och nätdislokation vid ärrbråcksplastik jämförande intraperitoneal och retromuskulär placering på en kohort från PROLOVE RCT. Peder Rogmark SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Ärrbråck, Bukvägg, Nät, Laparoskopi vs Öppen kirurgi, RCT
Epitelisering förhindrar rekonstruktiv ombyggnad av muskelväggen hos gris efter ersättning av matstrupen med biomatrix Linus Jönsson Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 Biomatrix, guided tissue regeneration, esophageal replacement
Stomibråck vid kolorektalcancerkirurgi - en registerbaserad populationsstudie Mathilda Tivenius Kolorektal FOnsdag 08.50-09.00High Live 4 Stomibråck
Plastikkirurgi i grundutbildningen och medicinstudenters uppfattningar och kunskaper om specialiteten Stian Kreken Almeland Plastik FTorsdag 16.36-16.45High Live 4 Plastikkirurgi, utbildning, rekrytering, kunskap, attityd
Skillnader i metabolism mellan responders och non-responders efter gastric bypass Eduardo Sima SFÖAK POnsdag 15.42-15.45High Live 4 gastric bypass, metabolism, RQ, indirekt kalorimetri, glukostoleranstest
Risk för IPMN, pancreascancer samt progression av förändringar i pancreas hos individer i en riskgrupp som genomgått screening Saga Persson SFÖAK FFredag 10.15-10.24High Live 2 Pancreascancer, IPMN, screening
Majoriteten av patienter som inkommer med rupturerat bukaortaaneurysm genomgår och överlever behandling Rebecka Hultgren Kärl FFredag 08.12-08.24High Live 3 Abdominellt Aortaaneurysm, mortalitet, kön, EVAR, ruptur
Rektalprolaps och dess operationsmetoder på Ersta sjukhus 2011-2015. Marit Tiefenthal Kolorektal P Rektalprolaps, operationsmetod
Långtidsöverlevnad och recidivförekomst efter postoperativa komplikationer vid rektalcancer Abolghasem Saraj Kolorektal FTisdag 13.50-14.00High Live 2 Rektalcancer
Expansion av blåsans muskel in vitro och in vivo Gisela Reinfeldt Engberg Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 urinblåsa, detrusor, regenerativ medicin, cell expansion, autolog vävnad
Standardiserad histopatologisk undersökning och svarsrapportering av resecerade perihilära tumörer. Melroy Dsouza SFÖAK POnsdag 15.45-15.48High Live 4 Kolangiocarcinom, perihilära tumörer, Patologi, Klatskin tumör
Isolering av urotelstamceller från blåsskjöljvätska Clara Ibel Chamorro Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 cellodling, urotel, telomer, kvalitetskontroll, stamceller
Ålder vid diagnos av abdominalt aortaaneurysm (AAA) hos syskon till patienter med AAA Anneli Linné Kärl FFredag 09.12-09.24High Live 3 Aortaaneurysm, Hereditet, AAA, Syskon
Peroral endoskopisk myotomi vid akalasia kardiae Enes Efendic SFÖAK FFredag 09.00-09.09High Live 2 Akalasi, POEM,
Val av tidpunkt för elektiv kirurgi efter genomgången akut cholecystit -en populationsbaserad studie. Agnieszka Popowicz SFÖAK FFredag 12.00-12.09High Live 2 Cholecystit, Cholecystektomi
Lymfovaskulär invasion och p53 som prognostisk riskfaktor för lokalrecidiv efter mastektomi. Thorhildur Halldorsdottir Bröst FFredag 10.51-11.00Live 6-7 Breast cancer, local recurrence
Follow up hos 10 års prospektivt följda patienter med Graves’ sjukdom Gabriel Sjölin Endokrin FMåndag 10.30-10.45Live 6-7 Graves’, Behandling, Tyreostatika, Tyreoidektomi, Radiojod
Kirurgens betydelse för överlevnaden efter operation av koloncancer Mile Bergvall Kolorektal FTisdag 08.50-09.00High Live 2 Koloncancer, kirurgi, operation, specialitet, överlevnad
Radiofrekvens ablation av strålproktit Peter Elbe SIKT PTisdag 14.00-14.30Posterhall Radiofrekvensablation, Strålproktit
INGEN SKILLNAD MELLAN NATT OCH DAG - En retrospektiv studie av komplikationsrisk hos appendektomerade som opererats under dag- eller jourtid Johanna Tivenius Kolorektal P Appendicit, appendektomi, komplikationer
Kan Endo-SPONGE rädda fler anastomoser? En retrospektiv genomgång av behandling för anastomosinsufficiens efter främre resektion på Skånes Universitetssjukhus 2009-2015. Henrik Jutesten Kolorektal P rektalcancer, främre resektion, anastomosinsufficiens, komplikationer
Follow up hos 10 års prospektivt följda patienter med Toxisk Nodös Struma sjukdom Gabriel Sjölin Endokrin FMåndag 10.15-10.30Live 6-7 Tyreostatika, Toxisk nodös struma, Tyreoidektomi, Radiojod, Behandling
Riskfaktorer för kirurgiska komplikationer vid operation av ventralbråck Mikael Lindmark SIKT FMåndag 10.45-10.54High Live 3 Ärrbråck, kirurgiska komplikationer, register
Gall-läckage efter leverresektion minskar överlevnad Jeanna Joneberg SFÖAK FFredag 11.15-11.24High Live 2 gall-läckage, leverresektion, överlevnad, postoperativ komplikation
Kan ett byte av operationsmetod förbättra resultaten vid hypospadikirurgi? Hans Winberg Barn FOnsdag 08.55-09.30Live 6-7 Hypospadi, operationsmetoder, reoperationer
Ultraljudsledd endoskopisk dränering av pseudocysta i pancreas utan EUS Stephan Osthaus SFÖAK POnsdag 15.54-15.57High Live 4 pseudocysta, pancreas
Krigskirurgisk behandling av komplexa frakturer är mer resurskrävande än behandling av isolerade livshotande skador Måns Muhrbeck Trauma PTisdag 16.32-16.37High Live 3 Krigskirurgi, Peshawar, splitter, skott, fraktur
Koloskopifynd vid FIT-screening för kolorektal cancer Hanna Ribbing Wilén Kolorektal FTisdag 08.00-08.10High Live 2 kolorektalcancerscreening, Fecal Immunochemical Test, kolorektala adenom
Kroppsegen vävnadsexpansion in vivo Said Zeiai Barn FOnsdag 08.10-08.55Live 6-7 regenerativ medicin, cell expansion, bioreaktor, kroppsegen vävnad, in vivo
Endoskopiskt ultraljud vid Södersjukhuset- värdet av cytologisk och histologisk punktion Anders Sondén SFÖAK POnsdag 15.21-15.24High Live 4 EUS, cytologi, histologi, on-site cytology
Epigenetisk analys av faeces hos patienter med kolorektal cancer Ulrik Lindforss Kolorektal P Epigenetik, kolorektal cancer, CRC, DNA
Avdelning 57, Södersjukhuset Mina Olsson Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Omvårdnad, patientdelaktighet, patientsäkerhet, kirurgiskvård
ABOregistret: Aortaocklusion med endovaskulär ballong vid traumatisk blödning – en internationell multicenterstudie Mitra Sadeghi Trauma FTisdag 16.03-16.15High Live 3 REBOA, trauma, registry
Placering av PEG med innersond för kontinuerlig tillförsel av levodopa i jejunum vid svår Parkinson – tidiga resultat Bahman Darkahi SFÖAK POnsdag 15.39-15.42High Live 4 Parkinson , PEG ; Enköping
Cirkulatorisk och metabol påverkan av partiell REBOA jämfört med total REBOA vid hemorrhagisk chock hos gris Mitra Sadeghi Trauma FTisdag 15.27-15.39High Live 3 REBOA, trauma, partiell ocklusion
Kombinerad Cattell-Braasch-manöver med hypotermi vid resektion av a. mesenterica superior vid pancreasresektion. En fallrapport. Ann Morgell SFÖAK POnsdag 15.27-15.30High Live 4 Pancreascancer, artärresektion,
Tidig behandlingsutvärdering med diffusionsviktad MR – en randomiserad studie jämförande HAE och SIRT vid levermetastaserad tunntarms-NET Anna-Karin Elf Endokrin FTisdag 14.00-14.15High Live 4 Tunntarms-NET, leverartärembolisering (HAE), radioembolisering (SIRT), diffusionsviktad MR (DWI)
Ärrbråck efter gallstenskirurgi. En populationsbaserad studie. Andreas Wallin SIKT FMåndag 10.35-10.44High Live 3 cholecystektomi, ärrbråck, laparoskopi, minimalinvasiv teknik, minilaparotomi
Kliniskt värde av preoperativ 99mTc-Sestamibi scintigrafi hos patienter med hyperparatyreoidism. Karin Lothigius, ST-läkare Endokrin FTisdag 09.20-09.30High Live 4 99mTc-Sestamibi scintigrafi, hyperparatyreoidism, fokuserad paratyreoidektomi
Systematisk review över resultat av stent- och kirurgisk behandling av benigna esofagusperforationer/-rupturer samt postoperativa läckage från esofagusanastomoser Saga Persson SFÖAK POnsdag 15.33-15.36High Live 4 esofagus, anastomosläckage, esofagusperfoationer, systematic review
Postoperativa riskfaktorer för död i neuroendokrin tunntarmstumör John Eriksson Endokrin FTisdag 13.30-13.45High Live 4 SI-NET, Carcinoid, riskfaktorer
Inverkan av smärtfrekvens, smärtlokalisation och övertygelse om smärtorsak på livskvalitet efter kolecystektomi Maria Teresa Howie SFÖAK FFredag 12.50-12.59High Live 2 Kolecystektomi, GallRiks, SF-36, Smärta
Hemodynamiska, metabola effekter av endovaskulär thorakal aortaballong ocklusion och reperfusion hos svin Mitra Sadeghi Trauma PTisdag 16.27-16.32High Live 3 REBOA, trauma
En- eller två-seans rendezvous ERCP för behandling av gallgångstenar under kolecystektomi? Rozh Noel SFÖAK FFredag 12.30-12.39High Live 2 Rendezvous ERCP, Kolecystektomi, gallgångstenar
Effect of neoadjuvant therapy on dysphagia in esophageal cancer treatment- data from a randomized controlled trial comparing chemotherapy to chemoradiotherapy Berit Sunde SFÖAK FFredag 09.10-09.19High Live 2 Dysphagia, HRQOL, esophageal cancer.
Kardiovaskulär mortalitet efter total tyreodektomi och TSH suppression hos 6900 patienter med differentierad tyroideacancer: en svensk populationsbaserad kohortstudie Maximilian Zoltek Endokrin FMåndag 11.15-11.30Live 6-7 differentierad tyroideacancer, tsh suppression, kardiovaskulär mortalitet, nationell registerstudie
Ny nålförare minskar sutureringstid och reducerar vävnadsmanipulation vid suturering i palmargreppet Carl-Fredrik Frimand Rönnow Kolorektal PTisdag 15.15-15.45High Live 2 Nålförare, vävnadsskada, instrument
Varför är specialistsjuksköterskor inom kirurgisk vård ingen självklarhet på kirurgiska vårdavdelningar? Karolina Härle Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Nursing, Nursing Care, Competence in Nursing, Surgical Nursing
Accessing information in order to manage the strain of a new demanding role – a qualitative study of the next of kin of patients after colorectal cancer surgery Maria Lithner Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 Colorectal neoplasms, relatives, information, discharge
The process of recovery after colorectal cancer surgery: lived experiences from the first six months. Jenny Jakobsson Vårdvetenskap PTorsdag 15.15-16.45Live 4-5 kolorektal cancer, återhämtning, patient perspektiv, kvalitativ, fenomenologi