22 Aug
High Live 1
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Konsertsalen Malmö Live
Glasklart
Live 6-7
Live 8
Live 4-5
Live 10
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
18:00
18:05
18:10
18:15
18:20
18:25
18:30
18:35
18:40
18:45
18:50
18:55
19:00
19:05
19:10
19:15
19:20
19:25
Invigning Kirurgveckan 2016 Malmö-Lund
09:30 - 10:00
SOTA I - Essentiell kirurgi i globalt perspektiv
10:15 - 11:45
SIKT+KIRUB - Virtuell kirurgi – nutid och framtid
15:15 - 16:30
KOLOREKTALKIR - Laparoskopisk kolorektalkirurgi
10:15 - 11:45
KOLOREKTALKIR - IBD
13:00 - 14:30
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Övrigt I
15:15 - 16:45
SIKT - Fria föredrag
10:15 - 11:45
KIRUB - Tolkning av röntgenbilder
13:00 - 14:30
Kommittén för kirurgisk forskning - Utrymme för forskning i den kliniska vardagen
15:15 - 16:45
ST-LUNCH - KOLOREKTAL - Fistlarnas värld ett kirurgisk dilemma
12:00 - 12:45
Öppningskonsert
17:30 - 18:00
Invigning, prisutdelning SKF följt av Get-together
18:30 - 19:30
ENDOKRIN - Fria föredrag 1
10:15 - 11:45
ENDOKRIN - PO Granberg-föreläsning - The rise of thyroid cancer and its evolving management: When is less more?
13:00 - 13:45
ENDOKRIN - Endokrinkirurgisk bilddiagnostik
13:45 - 14:30
ENDOKRIN - Persisterande och recidiverande HPT
15:15 - 16:15
ENDOKRIN - Fria föredrag 2
16:15 - 16:45
ST-LUNCH - SIKT - Säker laparoskopi
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - TRAUMAKIR - Barntrauma
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - ENDOKRINKIR - Neuroendokrin buktumör misstänkes! Vad gör du nu?
12:00 - 12:45