23 Aug
High Live 1
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Posterhall
Live 6-7
Live 8
Live 10
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
SIKT - Videsosymposium: obesitaskomplikationer för bakjourer
10:15 - 11:45
VÅRDVETENSKAP - Akut och traumakirurgi var i ligger omvårdnaden
15:15 - 16:45
LÖF - Säker bukkirurgi, utfall - Resilient sjukvård
08:00 - 09:30
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Cancer I
08:00 - 09:30
KOLOREKTALKIR - Kolorektala katastrofer
10:15 - 11:45
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Cancer II
13:00 - 14:30
KOLOREKTALKIR - Årsmöte, Get-together
15:45 - 16:45
KOLOREKTALKIR - Postervandring (i samband med Årsmöte och Get-togther)
15:15 - 15:45
ST-LUNCH - KÄRLKIR - Varicer
12:00 - 12:45
TRAUMAKIR - Tid och kommunikation på traumarummet
13:00 - 14:30
TRAUMAKIR - Fria föredrag + postersession
15:15 - 16:45
TRAUMAKIR - Årsmöte
17:00 - 18:00
KIRUB - Kirurgiska komplikationer
08:00 - 09:30
KIRUB - Gynekologiska differentialdiagnoser
10:15 - 11:45
ENDOKRIN - Sekundär HPT
08:00 - 09:10
ENDOKRIN - Fria föredrag 3
09:10 - 09:30
ENDOKRIN - Sandström-föreläsning - Binjuremärgtumörer och paragangliom: mycket nytt – och nu?
10:15 - 11:15
ENDOKRIN - Fria föredrag 4
11:15 - 11:45
ENDOKRIN - Fria föredrag 5
13:00 - 14:30
ENDOKRIN - Årsmöte
15:15 - 16:45
ST-LUNCH - Onkoplastikkirurgiska principer
12:00 - 12:45
SIKT - Postersession
14:00 - 14:30
SIKT - Årsmöte + gästföreläsare
15:15 - 16:30
ERAS / PERI-OP
13:00 - 14:30
SCREESCO - En studie på svensk kolrektalcancerscreening
10:15 - 11:45
ST-LUNCH - PLASTIKKIR - Nekrotiserande fasciit
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - BARNKIR - Icke akut barnurologi
12:00 - 12:45
VÅRDVETENSKAP - Registrering och mingel
10:15 - 11:45
VÅRDVETENSKAP - Vården inifrån
13:00 - 14:30
UTBILDNINGSKOMMITTÈN - SPUR - Igår, idag och imorgon
08:00 - 09:30