24 Aug
High Live 1
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Live 10
Live 6-7
Live 4-5
Live 8
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
Malmö-Lund plenarsession - Framtidens kirurgi
08:00 - 09:30
SKF - Årsmöte
10:00 - 11:00
BJS-Föreläsning
11:00 - 11:45
SFÖAK - Postersession
15:15 - 16:15
SFÖAK - Årsmöte
16:15 - 17:15
SKF - Plenarsession - Fusk - ett hot mot kirurgisk forskning?
13:00 - 14:30
AKUTKIR + TRAUMAKIR - Trends and future of emergency and trauma surgery in Europe
08:00 - 09:30
UTBILDNINGSKOMMITTÈN - Studierektorsnätverket
12:00 - 12:45
SFÖAK - Ikterus vid malignitet - vad göra?
08:00 - 09:30
VÅRDVET - Årsmöte
17:00 - 18:00
VÅRDVETENSKAP - Vårdförlopp ur patientens perspektiv
15:15 - 16:45
VÅRDVETENSKAP - Bra kompetens kan aldrig ersätta dåligt bemötande
10:00 - 11:45
KÄRLKIR + TRAUMAKIR - Civilian learnings from war trauma surgery
15:15 - 16:45
KÄRLKIR - Årsmöte
17:00 - 18:00
KOLOREKTALKIR - Fria föredrag Övrigt II
08:00 - 09:30
ST-LUNCH - SFÖAK - PEG
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - SIKT - Säker laparoskopi
12:00 - 12:45
SIKT - Ergonomi: För slitna axlar eller kirurgisk excellens?
15:15 - 16:30
BARNKIR - Fria föredrag Grundforskning, genetik och urologi
08:00 - 09:30
BARNKIR - Fria föredrag BarnKirurgi 1 & 2 och avhandlingar
10:00 - 11:45
BARNKIR - Pediatric surgery in a challengin enviroment; experience from a national surgical center in Uganda
13:00 - 13:40
BARNKIR - Pediatric surgery in challengin enviroments
13:40 - 14:30
BARNKIR - Årsmöte
17:00 - 18:00
BARNKIR - Nationella vårdprogram, kvalitetsregister och avhandlingar
15:15 - 16:45
ST-LUNCH - KOLOREKTAL - Fistlarnas värld ett kirurgisk dilemma
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - TRAUMAKIR - Barntrauma
12:00 - 12:45