25 Aug
High Live 1
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Live 6-7
Live 8
Live 10
Live 4-5
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
15:00
15:05
15:10
15:15
15:20
15:25
15:30
15:35
15:40
15:45
15:50
15:55
16:00
16:05
16:10
16:15
16:20
16:25
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
16:55
17:00
17:05
17:10
17:15
17:20
17:25
17:30
17:35
17:40
17:45
17:50
17:55
SKF - Utbildningskommittén - How do we know that our residents are making progress as surgeons? (inkl ACTA-föreläsare)
13:00 - 14:30
SIKT - Akut Bråckkirurgi
08:00 - 09:30
SFÖAK - Pancreatic cysts - cancer and heredity
10:15 - 11:45
KIRUB - Akut kirurgi på barn
15:15 - 16:00
KIRUB - Årsmöte
16:00 - 16:45
SFÖAK - Gastric bypass - mekanismer och metabola dilemman
08:00 - 09:30
SFÖAK - Fria föredrag Esophagus/ventrikel och obesitas
15:15 - 16:30
SOTA II - SVESEK - Samspelet mellan handen och hjärnan
10:15 - 11:15
SVESEK - Årsmöte
11:15 - 11:45
KÄRLKIR - Fria föredrag 1
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Aortascreening
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Hantering av TASC D SFA lesioner
08:00 - 09:30
ST-LUNCH - BARNKIR - Icke akut barnurologi
12:00 - 12:45
PLASTIKKIR - Fria föredrag 1
08:00 - 09:30
PLASTIKKIR - Hudöverskott
10:15 - 11:45
PLASTIKKIR - Fria föredrag 2
15:15 - 16:45
BRÖSTKIR - Fria föredrag I
08:00 - 09:30
BRÖSTKIR - Bröst- och axillkirurgi vid neoadjuvant behandling
10:15 - 11:45
BRÖSTKIR - Kirurgi eller kontroll vid familjär risk för bröstcancer?
15:15 - 16:45
BRÖSTKIR - Årsmöte
17:00 - 18:00
ST-LUNCH - KÄRLKIR - Varicer
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - ENDOKRINKIR - Neuroendokrin buktumör misstänkes! Vad gör du nu?
12:00 - 12:45
ST-LUNCH - PLASTIKKIR - Nekrotiserande fasciit
12:00 - 12:45
SVESEK - I går i dag och i morgon
08:00 - 09:30
NFSK - Lunch
12:00 - 12:45
VÅRDVETENSKAP - NFSK - Är specialistsjuksköterskor viktiga i kirurgisk vård?
08:00 - 09:30
VÅRDVETENSKAP - Resan till återhämtning
10:15 - 11:45
VÅRDVETENSKAP - Seneffekter efter strålbehandling mot bäckenområdet m.m.
13:00 - 14:30
VÅRDVETENSKAP - Postersession, prisutdelning och överlämning
15:15 - 16:45