26 Aug
High Live 1
High Live 2
High Live 3
High Live 4
Live 6-7
Live 8
Live 10
08:00
08:05
08:10
08:15
08:20
08:25
08:30
08:35
08:40
08:45
08:50
08:55
09:00
09:05
09:10
09:15
09:20
09:25
09:30
09:35
09:40
09:45
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:15
10:20
10:25
10:30
10:35
10:40
10:45
10:50
10:55
11:00
11:05
11:10
11:15
11:20
11:25
11:30
11:35
11:40
11:45
11:50
11:55
12:00
12:05
12:10
12:15
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:25
13:30
13:35
13:40
13:45
13:50
13:55
14:00
14:05
14:10
14:15
14:20
14:25
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
14:55
SOTA III - Transsexkirurgi
10:15 - 11:45
SFÖAK - Dysphagia - an up-date for surgeons
08:00 - 09:30
SFÖAK - Fria föredrag Lever/pancreas
10:15 - 11:45
SFÖAK - Fria föredrag Galla
12:00 - 13:30
KÄRLKIR - Fria föredrag 2
08:00 - 09:30
KÄRLKIR - Trombotiska komplikationer vid kärlkirurgi
10:15 - 11:45
KÄRLKIR - Komplexa kärlfall – Visceralt
12:00 - 13:30
KÄRLKIR - Swedvasc och forskning
13:45 - 15:00
PLASTIKKIR - Avhandlingspresentation + Fallpresenation
08:00 - 09:30
PLASTIKKIR - Årsmöte
12:00 - 13:30
VÅRDVETENSKAP - Utmaningar på bred front
10:15 - 11:45
BRÖSTKIR - Behandling vid lokalt avancerad bröstcancer och melanom
08:00 - 09:30
BRÖSTKIR - Fria föredrag II
10:15 - 11:45
BRÖSTKIR - Metastaserad bröstcancer – kirurgi, onkologi och palliation
12:00 - 13:30
ST-LUNCH - BRÖSTKIR - Onkoplastikkirurgiska principer
13:45 - 14:30
ST-LUNCH - SFÖAK - PEG
13:45 - 14:30