Välkommen till Kirurgveckan 2016

En matnyttig vecka

Vi i den lokala organisationskommittén på Skånes Universitetssjukhus har arbetat hårt för att ni skall få en perfekt Kirurgvecka 2016. Kirurgveckan är en viktig del av kirurgin och sjukvården i Sverige. På veckan delar vi vetenskap, sociala kontakter och nya produkter från industrin. Vi möts för att bryta argument men också för att nå konsensus. Det viktigaste med kirurgveckan och själva kärnan är ju att hela tiden förbättra sjukvården och göra behandlingar och omhändertagande av våra patienter bättre. Tack till samarbetspartners Traveko, AppInMed och Akademikonferens. Tack till Medtronic och Johnson & Johnson samt övrigas sponsorer. Tack till Region Skåne och Malmö stad.

Slutligen tack till alla som lokalt under flera år lagt ned ett fantastiskt arbete.

Vi hoppas du får en matnyttig vecka.

Välkomna till den 21:e Kirurgveckan i Malmö-Lund

Datum & Plats

Datum: 22-26 augusti 2016
Plats: Clarion Malmö Live

Abstracts

Alla godkända abstract finns nu
att läsa nedan

 

Läs mer

Deltagaranmälan

Anmälan är nu öppen
Förhöjd avgift fr.o.m. 16 juni 2016

 

Läs mer

Huvudsponsor