Abstracts

OBS! Abstractinskick är stängt

Datum:

1 mars 2016 – Call for abstracts

25 mars 2016 – Deadline Abstract submission

15 maj 2016 – Notification of abstracts 

Information:

Generellt får abstrakt till kirurgveckan innehålla 250 ord uppdelat på rubriker – keywords, introduktion, material och metod, resultat och diskussion. Varje förening/delförening har därtill egna instruktioner som visas när du valt förening/delförening.

Kontaktperson:

Robert Bränström
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Kirurgisk Förening
robert.branstrom@svenskkirurgi.se